Hirren tarina metsästä rakennukseksi

Massateollisen ja käsityönä tehdyn hirsirakennuksen erot alkavat jo metsässä puuhankintavaiheessa. Silloin tiedämme jo täsmälleen minkälaiseen rakennukseen kaadettavaksi valitut puut tulevat. Puunhankintamme alkaa tilauksesta, ja koko tuotanto ohjautuu asiakaskohtaisesti rakennuksen tarpeiden myötä.

Hirsiaihioiden valinta

Yhteistyökumppaneiden ja metsänhoitoyhdistysten kanssa etsitään sopivat leimikot, ja hirsien valikointi eli leimaus alkaa. Harjaantuneet silmät löytävät leimikoista parhaat yksilöt, jotka merkitään puukuitunauhalla eri värejä käyttäen. Samalla kertaa valitaan useamman eri rakennuksen hirsiä, ja siinä tulevat eriväriset nauhat tarpeeseen, kun on eri kokoja ja pituuksia. Hirren halkaisija mitataan rinnankorkeudelta, ja määritellään käytettävä kohde. Leimauksessa tärkeät apuvälineet ovat mittasakset ja tukkilaskuri. Leimausta tehdään kaikkina vuodenaikoina.

Puun kaataminen

Hirsien kaataminen ajoittuu pääasiassa talvikauteen. Paras aika alkaa lokakuussa pakkasten tultua ja päättyy keväällä huhtikuussa.

Leimikosta riippuen hakkuu voidaan tehdä myös koneellisesti, jos on kyseessä esimerkiksi päätehakkuu, jossa leimikon kaikki hakattavat puut kaadetaan. Tällöin konemies on syöttänyt koneen atk-järjestelmään hirsien pituudet sekä katkaisuvahvuudet. Leimatun puun tullessa vuoroon antaa konemies käskyn tehdä hirsi. Tällöin kone automaattisesti etsii oikean katkaisuvahvuuden ja pituuden.

Metsurityönä hakkuuta tehtäessä periaate on sama. Hirret on leimattu, mutta metsuri harjaantuneilla silmillään ja mittaamalla etsii oikean katkaisukohdan. Metsurityötä käytetään lähinnä silloin kun otetaan leimikosta vain leimatut hirret.

Hirren valmistelu kuorintaan ja sahaukseen

Kun hirret on siirretty metsästä työmaalle, käydään ne hirsi hirreltä vielä uudelleen läpi. Hirsien pituudet ja lenkoudet tarkastetaan, ja ne katkotaan tarvittaessa uudelleen. Tämän jälkeen hirret siirretään rakennuskohtaisiin pinoihin odottamaan koneellista kuorintaa.
Hirret kuoritaan pylvässorvilla puolipuhtaaksi, jolloin puun oma muoto säilyy.

Tämän jälkeen hirret ovat valmiit sahausta varten, jos tehdään käsinveistettyä hirttä. Jos hirsistä tehdään pyöreää käsinvuoltua hirttä, on seuraava vaihe täyspuhtaaksi kuorinta käsityönä.

Sahaus eli pelkkaaminen

Hirret sahataan erikoispitkällä pyörösahalla, jolla voi sahata jopa 12 metrisiä hirsiä. Hirret keskitetään pöydällä tarkasti laseria apuna käyttäen. Kun hirsi on sahattu keskeltä, viedään se pois taapelille.

hirret sahataan eli pelkataan

Kuorinta

Konekuorinnan tai sahauksen jälkeen hirret laitetaan taapeliin kuivumaan puolipuhtaina tai kuoritaan käsin hirsi kerrallaan. Työkaluna on perinteinen kuorimarauta, joista vanhat Billnäsin kuorimaraudat ovat parhaita. Niiden valmistus on kuitenkin lopetettu vuosikymmeniä sitten. Teetämme uusia rautoja sepällä Billnäsin mallin mukaan.

hirret kuoritaan

Kuivaus

Jos tilaus on tehty ajoissa, ja toimitusaika on esim. kesällä, hirret laitetaan konekuorinnan jälkeen ilmavaan katokseen taapelille kuivumaan. Hirsikerrosten välissä on väliparrut ilmankierron helpottamiseksi. Ihanteellista olisi, jos hirret saisivat kuivua kevään ja alkukesän aikana, jolloin kuivuminen on parasta, vähintään kuukauden ja mieluummin 2 - 3 kuukautta. Ilmavalla kuivauksella minimoidaan hirren sinistymät ja eläminen seinässä.

hirret kuivataan katoksessa

Hirsien sovittaminen

Varsinainen hirsien sovitus alkaa kuorinnan jälkeen, joka on yksi hirsirakentamisen ammattitaitoa vaativista osaamisalueista. Ammattimiehen silmä etsii aina sopivimman hirren edellisen päälle. Hirteen tehdään alkuloveus, johon hirsi laitetaan varausasentoon. Tästä alkaa koko työn vaativin osuus, varauksen piirtäminen. Alimman hirren muodot piirretään tarkasti varausasennossa olevaan hirteen. Kun varaus on piirretty tarkasti ylempään työstettävään hirteen, hirsi käännetään pois lovista, ja tehdään varaukset sekä loveukset piirtojen mukaan moottorisahalla kirvestä apuna käyttäen. Työstön jälkeen hirsi laitetaan taas paikoilleen, ja saumat viimeistellään sinkkasahalla, eli sinkataan, kunnes hirsi sopii täydellisesti paikalleen. Näin edetään hirsi hirreltä, kunnes hirsirunko on valmis. Rungon tekeminen ei toki ole niin helppoa kuin tässä kerromme, mutta se on sitä ammattitaitoa. Kun kierros eli varvi on tehty täyteen, porataan hirsiin tapitusreiät kahden hirren läpi. Tapitusreiät on merkitty tukkikynällä, jotta pystytysvaiheessa tiedetään, mihin reikään pitää tappi lyödä. Tapit pitävät hirret paikoillaan.

hirret sovitetaan toisiinsa

Piilutus

Piilutus eli aalto- tai hajaveisto on erikoisuus, jonka hirsimiestenkin keskuudesta hallitsevat vain veistomestarit. Ennen vanhaan hirret pelkattiin suoriksi kirveillä, kun ei ollut sahoja käytössä; tällöin hirteen jäi samalla piilukirveen jälki. Nykyään piilutuksella haetaan omaleimaisuutta sekä elävyyttä hirren pintaan. Piilukirveellä tehtynä veistolla on myös toinen merkitys: piilutus tukkii puun syitä, jolloin sen säänkestävyys paranee. Piilutusta on mahdollista tehdä myös koneellisesti.

hirren pinta piilutetaan

Rungon suojakäsittely

Kun runko on valmis ja viimeistelty, alkaa valmistelu purkua ja pakkausta varten. Runko suojakäsitellään ruiskuttamalla. Aineena käytämme vesiohenteista Sinesto B:tä tai peruskyllästettä vuodenajan mukaan. Kumpikaan aine ei jätä minkäänlaista kalvoa hirren pintaan, eli se ei rajoita jatkokäsittelyä. Jos haluat harmaannuttaa rakennuksen luonnonmukaisesti tai rautavihtrilliä käyttäen, käyttää punamultaa tms. aineita, tällöin ei suositella suojakäsittelyä. Suojakäsittely antaa tilapäisen suojan sinistymistä ja homehtumista vastaan.

runko suojakäsitellään ja hirret numeroidaan

Rungon purkaminen ja pakkaaminen

Rakennus numeroidaan hirsi hirreltä käyttäen näkyviin jäävissä hirren päissä vanerilappuja ja piiloon jäävissä merkkaus tehdään tukkikynällä suoraan hirren päähän. Eri seinät on eroteltu kirjaimin. Merkinnät siirretään piirustuksiin, jotka annetaan asiakkaalle toimituksen yhteydessä. Tämän avulla jokainen hirsi löytää oman paikkansa.

Purkaminen aloitetaan ylhäältä, hirsi kerrallaan. Eripituiset hirret laitetaan omiin nippuihinsa pituuksien mukaan. Purkamisvaiheessa tehdään mahdolliset reijitykset sähköputkitusta varten ylhäältä alaspäin. Tätä varten asiakas toimittaa porauskaaviot sähkösuunnittelijalta. Porauksia pyritään minimoimaan, vaihtoehtoisia reittejä johdoille etsitään karaurista, koolauksista, kevytväliseinistä jne. Sähköputkia varten tehdyt reiät merkitään punaisella kynällä. Kun hirret on niputettu, niput suojataan päältä muovilla, numeroidaan, ja laitetaan odottamaan siirtoa rakennuspaikalle.